دنیای شیشه ای هر روز از ساعت 8:30 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

دنياي شيشه اي

دكتر نصیری مطرح كرد: انکار تکنولوژی در ایران؛ از تلگراف تا تلگرام!

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی گفت : نگاه سلبی به تکنولوژی از گذشته و از زمان تلگراف تا امروز و پیدایش تلگرام وجود داشته است ، در حالی که رسانه در حال رقابت با والدین است که این نگاه پیامدی جز آسیب برای فرزندان ندارد.

1398/07/13
|
17:15
|

برنامه " دنیای شیشه ای " با موضوع مهارت های مدیریت مصرف در سواد رسانه ای با حضور دکتر بهاره نصیری ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی روانه آنتن رادیو گفت و گو شد.

بهاره نصیری در آغاز ضمن انتقاد از نگاه سلبی به تکنولوژی های نوین ، عنوان کرد : متاسفانه یکی از اشتباهات دنیای امروز این است که رسانه و تکنولوژی تنها به عنوان یک ابزار در نظر می شود و بر اساس همان تفکر دیرینه است ، نگاه سلبی از تلگراف تا تلگرام داشته ایم.

وی افزود : رسانه می تواند محیط ، فضا و ساختار زندگی ما را تشکیل دهد و می توان گفت در امتداد وجود ما است . بنابراین رسانه فراتر از یک ابزار است و ما با تکنولوژی فرهنگی مواجه هستیم که کارکرد اصلی و اولیه آن تولید ، توزیع و کاربست معناها و نمادهای مختلف است .

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی، در ادامه مصاحبه با رادیو گفت و گو رسانه هراسی را تفکری اشتباه دانست و اظهار کرد : اگر ما مهاجران فضای دیجیتال هستیم کودکان و نوجوانان بنیان این فضا هستند و رسانه مانند اکسیژن جز جدانشدنی زندگی آنهاست.

نصیری با تاکید بر سهم پر رنگ رسانه ها در خانواده، اظهار کرد : رسانه ها دائما در حال بازنمایی تصویری از واقعیت ها هستند. در چنین شرایطی اگر والدین به دانش رسانه ای مسلح نباشند قطعا از مزایا و نقاط قوت رسانه ها بی بهره خواهند بود و تحت تاثیر آسیب ها و تهدید های های آن قرار می گیرند و فرزندان هم در این فضا آسیب می بینند.

وی به مدیریت مصرف رسانه در خانواده اشاره کرد و گفت : این مدیریت می تواند در شکل گیری رفتار کودک بسیار تعیین کننده باشد. درواقع هر تلاش برای ایجاد سواد رسانه در مدارس بیهوده خواهد بود اگر آموزه ها با بستر خانواده هم خوانی نداشته باشد و ناسازگار باشد.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی با بیان اینکه والدین دخالت کمی در مدیریت مصرف فرزندان خود دارند ، اظهار کرد : توجه به سواد رسانه ای در خانه که فرزندان اصول اولیه زندگی را می آموزند بسیار حائز اهمیت خواهد بود. رسانه به عنوان والدین مجازی شبانه روز به ایفای نقش خود و رقابت با والدین و افراد دیگر در فضای واقعی می پردازند و ذهن فرزندان ما را از بینش ها و دیدگاه های خودشان پر می کنند.

نصیری سواد رسانه ای را علم تنظیم کننده رابطه مخاطب و انواع رسانه تعریف کرد و گفت : فردی که دارای دانش رسانه ای است در برخورد با هر رسانه ای پنج سوال کلیدی " چه کسی ، چه چیزی ، از چه کانالی ، با چه تاثیری و برای چه کسانی " را مطرح می کند . این سوالات در جهت رمز گشایی به مخاطب کمک می کند .

دسترسی سریع
دنیای شیشه ای