دنیای شیشه ای هر روز از ساعت 8:30 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

دنياي شيشه اي

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی : مسئولیت والدین در عصر رسانه طاقت فرسا شده است

دکتر آمنه بختیاری عنوان کرد: مسئولیت والدین در عصر رسانه به یک نوع کار طاقت فرسا مبدل شده است و پدر و مادر با چالش های شکننده مواجه هستند، به طوری که در یک فرهنگ غیر حمایت گر نقش پدر و مادری خود را ایفا می کنند.

1398/07/15
|
17:15
|

برنامه " دنیای شیشه ای " با موضوع مهارت های مدیریت مصرف در سواد رسانه ای با حضور دکتر آمنه بختیاری ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی روانه آنتن رادیو گفت و گو شد.

دکتر آمنه بختیاری فرهنگ امروز جامعه را به فروشگاه های بزرگ پر از پیام رسانه ای تشبیه کرد و گفت : این پیام ها حاصل کار رسانه های جمعی هستند که به مخاطبان منقل می شوند که بخش زیادی از این اطلاعات غیر ضروری و بی فایده است . مخاطبان نیز گاه این پیامها را درک می کنند و گاه از قدرت درک آن عاجز هستند.

وی انواع سواد را تشریح کرد و گفت : سواد عاطفی توانایی برقرار کردن ارتباط عاطفی با دیگران به نحو مطلوب ، سواد ارتباطی نیز توانایی تعامل و برقراری ارتباط مانند آداب معاشرت و روابط اجتماعی مثبت ، سواد مالی توانایی مدیریت درآمد و سواد آموزش و پرورش توانایی تربیت و جامعه پذیرکردن فرزندان تعریف می شود .

به عقیده بختیاری ، سواد رسانه ای مانند رژیم غذایی است که باید هوشمندانه مراقب شیوه و مقدار مصرف آن باشیم تا آنچه که مفید و مضر است و چیزهایی که نباید مصرف کرد را مدنظر داشته باشیم. به معنای دیگر سواد رسانه ای قابلیتی است که تصمیم گیری و مدیریت اطلاعات را پردازش و ساماندهی می کند .

وی در ادامه برنامه دنیای شیشه ای رادیو گفت و گو با تاکید بر اینکه باید به جای دوری از این فرهنگ پر از اطلاعات باید آن را مدیریت کنیم ، بیان کرد : با افزایش انواع سرگرمی های رسانه ای می توانیم مسئولیت هایی مانند نظارت بر فعالیت فرزندان در رسانه های مختلف را به فهرست والدگری اضافه کنیم.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی ادامه داد : مسئولیت والدین در عصر رسانه به یک نوع کار طاقت فرسا مبدل شده است و پدر و مادر با چالش های شکننده مواجه هستند ، به طوری که در یک فرهنگ غیر حمایت گر نقش پدر و مادری خود را ایفا می کنند.

بختیاری نسبت به تاثیر نگرش فرزندان از رسانه ها ابراز نگرانی کرد و گفت : سیستم رسانه طوری طراحی شده که منجر به بسته بندی اذهان عمومی در یک قالب دلخواه می شود و تاثیر آن با توجه تصاویر ارائه شده از رسانه ها تدوام می یابد.این موضوع سبب ناتوانی هدایت تصورات ذهنی بدون رسانه می شود که موجب نگرانی والدین شده است. درواقع کودکان و نوجوانان نیاز و خواسته کسانی را برآورده می کنند که آنها را ندیده اند و نمی شناسند.

وی گفت : چالش دیگر این است که رسانه ها استاندارد خانواده های ما را تضعیف می کنند به طوری که ما در خانواده الگوهایی را ارائه می دهیم که با الگوهای انواع رسانه ها تفاوت دارد . این پیام های درهم و متضاد باعث شده فرزندان ما دچار یک نوع سردرگمی شوند و کار والدین برای تربیت آنها سخت تر شود.

بختیاری در پایان خاطر نشان کرد : والدین پیش از ارائه هر آموزشی در خانواده باید از خودشان شروع کنند . همچنین هویت والدینی مشخص داشته باشند یعنی بدانند چه کسانی هستند و چه ارزشها و الویت هایی دارند. وقتی والدین بر باورهای خود محکم و مطمئن باشند می توانند راه های بسیار بهتری را برای مواجه موارد ناگوار که فرزندان دچار آن می شوند پیدا کنند.

دسترسی سریع
دنیای شیشه ای