دنیای شیشه ای هر روز از ساعت 8:30 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

دنياي شيشه اي

مدرس دانشگاه : باسواد رسانه ای باید خودآگاهی مخاطب را بالا بریم

محمد صادق باطنی مطرح کرد :با پیشرفت تکنولوژی و نوین شدن رسانه ها، از سهم درک خودآگاه ما کاسته و به سهم درک ناخودآگاه ما افزوده شده است.

1398/07/28
|
11:15
|

برنامه " دنیای شیشه ای " با موضوع سواد رسانه ای و مهارتهای تجزیه و تحلیل محتوا با حضور دکتر محمد صادق باطنی ، مدرس دانشگاه، پژوهشگر و دبیر المپیاد سواد رسانه ای روانه آنتن رادیو گفت و گو شد.

محمد صادق باطنی در آغاز رسانه را به چاقوی دو لبه تهدید و فرصت تشبیه کرد و گفت : اگر از منظر فرصت به رسانه بنگریم قابلیت اعطای زر و گوهر دارد و در مقام تهدید آسیب زا خواهد بود. از این رو فرق مخاطب زرشناس و مخاطبی که توانایی تشخیص سنگ از طلا را ندارد در مواجهه با رسانه اهمیت بالایی دارد.

وی در خصوص شگرد رسانه های نوین توضیح داد : هرچه رسانه ها جدید تر شدند از سهم درک خودآگاه ما کم و به سهم درک ناخودآگاه ما افزودند. یعنی فردی که کتاب می خواند از خودآگاه فعالتری نسبت به شخصی که به تماشای فیلم می پردازد برخوردار است ، چرا که تصویر آماده است و نیازی نیست مخاطب تمرکزی برای این موضوع داشته باشد.

مدرس دانشگاه و پژوهشگر با ابراز تاسف از اینکه خودآگاه انسان به طرز وحشتناکی از درک رسانه ای فاصله گرفته است ، عنوان کرد : در آموزش سواد رسانه ای باید دائما مخاطبان خود را آگاه کنیم تا خودآگاه خود را فعال نگه دارند و جریان ادراک خود را تحت کنترل خود درآورند.

باطنی ادامه داد : با کمک تکنیک تجزیه و تحلیل محتوا که دانش رسانه ای در اختیار ما قرار می دهد ، می توانیم افسار خودآگاه خود را در برخورد با رسانه ها در دست خود بگیریم و بتوانیم تکنیک های تاثیر گذار بصری و رسانه ای پیام و محتوا را تشخیص دهیم .

وی ، رسانه را دنیای فرآیند رمزگانی دانست و اظهار کرد : زمانی که یک تولید کننده ، پیام را تولید می کند آن را رمزگذاری و زمانی که مخاطب را دریافت می کند رمزگشایی صورت می گیرد. زمانی که مخاطب بتواند این موضوع را درک کند که خالق پیام چگونه و با استفاده از چه رمزی ، احساس و رفتار او را تحت تاثیر قرار می دهد ، توانایی برخورد نقادانه و خلاقانه با رسانه را نیز پیدا خواهد کرد.

دبیر المپیاد سواد رسانه ای تاکید کرد : علاوه بر آموزش تفکر نقادانه برای برخورد با رسانه و پیشگیری از مبتلا شدن افراد به اقتضائات رسانه ها ، باید برای افراد مبتلا چاره ای اندیشید. یکی از راهکارهای آگاهی بخشیدن به مخاطبان ، آشنا کردن آنها با رمزگان های مورد استفاده در رسانه های مختلف می تواند درمان را سریعتر کند.

باطنی در پایان گفت و گو با برنامه دنیای شیشه ای رادیو گفت و گو عنوان کرد : یکی از راه های موثر برای آموزش مهارتهای تجزیه و تحلیل محتوای رسانه ها این است که فرد از مقام مخاطب به تولید کننده منتقل شود. در واقع اگر تولید محتوا در کارگاه های عملیاتی به افراد آموزش داده شود ، نگاه او در مقام مخاطب تغییر می کند و به تبع آن برخورد متفاوتی خواهد داشت.

دسترسی سریع
دنیای شیشه ای