طرحی برای فردا ایام نوروز از ساعت 14:30 به مدت 10 دقیقه

رادیو گفت و گو

طرحي براي فردا

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی تاكید كرد: حوزه فرهنگ مصرف کننده نیست؛ باید تولید ثروت کند

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی اظهار داشت: متاسفانه فکر می کنیم فضای فرهنگ باید دریافت کننده امکانات و پول باشد تا مصرف کند در صورتی که فرهنگ می تواند در امر ثروت ملی و تولید ثروت ملی نقش موثری ایفا کند.

1396/05/17
|
11:37
|

برنامه "گفت و گوی علمی" رادیو گفت و گو با موضوع جهاد دانشگاهی و با حضور دکتر سعید پورعلی معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی روانه آنتن شد.

دکتر سعید پورعلی یکی از مهمترین وظایف جهاد دانشگاهی که در اساسنامه نیز قید شده است را فعالیت های فرهنگی عنوان کرد و گفت: اساسنامه برای سمت و سوی این فعالیت ها تعیین تکلیف کرده است. در حوزه فعالیت های فرهنگی دو تلاش هم زمان انجام می دهیم؛ یکی تقویت رویکرد حرکت از فعالیت محوری به اثربخشی است که در همین راستا در واحد تربیت مدرس، در حال تاسیس مرکز پایش و ارزیابی اثربخشی هستیم.

وی اضافه کرد: مرکز پایش و ارزیابی اثربخشی فعالیت های فرهنگی یکی از نیازهای ضروری کشور نیز می باشد، زیرا در کشور حجم وسیع و گسترده ای از فعالیت ها و رویدادهای فرهنگی دارد اتفاق می افتد بدون اینکه به اثربخشی این فعالیت ها توجه شود.

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی در خصوص دیگر فعالیت های این معاونت بیان داشت: تقویت گفتمان برنامه ریزی به جای گفتمان مناسبتی یکی از مباحثی است که توسط جهاد در حال پیگیری است تا فعالیت های آن مستمر شود.

وی تصریح داشت: وقتی گفتمان برنامه ریزی حاکم شود، اگر برنامه ای هم وجود داشته باشد طبیعتا از برنامه ها نیز مناسب تر استفاده می کنیم. مناسبت ها ظرفیت هایی هستند که باید برای ترویج و توسعه فرهنگ و باورهای فرهنگی مورد استفاده قرار بگیرند.

پورعلی از تدوین برنامه ششم توسعه جهاد دانشگاهی گفت و بیان داشت: در تدوین این برنامه حوزه های فرهنگی نیز مد نظر قرار گرفته است و رویکرد آن این است که بتوانیم با توجه به ظرفیت هایی که حوزه فرهنگ برای امر ترویج و توسعه داشته است، به تقویت بنیه های اقتصاد حوزه فرهنگ توجه کنیم.

وی تصریح داشت: یکی از مشکلاتی که در حوزه فرهنگ با آن دست به گریبان هستیم این است که فکر می کنیم فضای فرهنگ باید دریافت کننده امکانات و پول باشد تا مصرف کند در صورتی که فرهنگ می تواند در امر ثروت ملی و تولید ثروت ملی نقش موثری ایفا کند. البته این بدان معنا نیست که اقتصاد فرهنگ را برجسته کنیم.

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی از مشارکت این معاونت در نقشه جامع علمی گفت و بیان داشت: ماموریتی که به جهاد دانشگاهی داده شد در چند حوزه مرتبط با مسائل فرهنگی بود؛ نخست تقویت فرهنگ و تمدن ایرانی و اسلامی است. بخش دوم تلاش برای حاکمیت گفتمان علم در جامعه و محیط های دانشگاهی است و بخش سوم نیز حضور جدی تر جهاد دانشگاهی در کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره است که نقشه راه همه این بخش ها تدوین شده است.

دسترسی سریع
طرحی برای فردا