گفت و گوی انتخاباتی یكشنبه - سه شنبه - پنجشنبه از ساعت 13:00 به مدت 20 دقیقه

رادیو گفت و گو

گفت و گوي انتخاباتي

كارشناس حقوقی: مجلس باید حدود موازین شرعی را رعایت کند

کارشناس حقوقی گفت: مجلس می تواند در عموم مسائل وضع قانون کند؛ اما حدود قانون اساسی و موازین شرع باید در قانون گذاری رعایت شود.

1398/11/08
|
15:00
|

کمال کدخدا مرادی در مصاحبه با برنامه "گفت وگوی انتخاباتی" مهم ترین اصل در مجلس را ناظر بر اصل 85 –اختیار قانون گذاری قائم بر شخص- دانست و افزود: «نمایندگی قابل واگذاری نیست ولی در موارد ضروری مجلس می تواند اختیار تصویب قوانین را بصورت آزمایشی به کمیسیون ها واگذارد.»

وی از دیگر اصول مهم در رابطه با اختیارات مجلس را ناظر بر نظارت بر امور کشور دانست و گفت: «اصل 76 تصریح دارد مجلس حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را داراست.»

کدخدا مرادی با بیان اینکه امروز که در آستانه انتخابات مجلس هستیم، مردم باید وظایف و اختیارات نمایندگان را بدانند، تصریح کرد: «اصول قانون اساسی باید بصورت منظومه وارد بررسی شود نه اینکه یک اصل را در نظر گیرد و سایر اصول را رها کند.»

وی خاطرنشان ساخت: «اصل 71 می گوید مجلس می تواند در عموم مسائل وضع قانون کند؛ لذا حدود مقرر باید رعایت شود که یکی از آن ها اصل 72 است و می گوید مجلس باید در حدود قانون اساسی و موازین شرع قانون وضع کند.»

دسترسی سریع
گفت و گوی انتخاباتی