بی قاب، بی نقاب هر روز از ساعت 16:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

بي قاب بي نقاب

مدیركل انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش: اجبار مدارس برای خرید لباس فرم از تولید کننده خاص غیرقانونی است


مدیرکل انجمن اولیا و مربیان در خصوص اجبار مدیران مدارس برای خرید لباس از مکانهای خاص گفت: در آیین نامه اجرایی مدارس صحبت از اجبار نیامده و این فقط جهت دسترسی آسان دانش آموزان به لباس فرم است.

1396/07/03
|
11:00
|

برنامه "صبح و گفت وگو" رادیو گفت و گو با موضوع فروش لباس فرم مدارس ، با حضور نورعلی عباس پور مدیرکل انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش و مهدی محمودی مشاور اتحادیه پوشاک در بخش تولید و اشتغال به روی آنتن رفت.

نورعلی عباس پور در آغاز اظهار داشت: در آیین نامه اجرایی مدارس، یک شورا در مدارس پیش بینی شده که اعضای این شورا مدیر و معاونین مدرسه، یک نفر از مربیان امور تربیتی یا مشاوران، نماینده شورای معلمان و نماینده انجمن اولیا و مربیان و بر حسب ضرورت یک نفر از شورای دانش آموزی، هستند.

وی افزود: در شرح وظایف این شورا در بند 12 در مورد لباس و پوشش دانش آموزان است که چارچوب و ضوابط تصمیم گیری در مورد لباس مدارس را مشخص کرده است.

مدیرکل انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش در خصوص اجبار مدیران مدارس برای خرید لباس از مکان خاصی اظهار داشت: در این آیین نامه صحبت از اجبار نیامده است.

به نظر می رسد در این شورا می خواهند به دانش آموزان کمک کنند تا به صورت راحت تری دسترسی پیدا کنند وگرنه اجبار و الزام صحیح نیست.
وی ورود مدارس در لباس فرم را قانونی دانست و متذکر شد: لباس فرم را شورای مدرسه تعیین می کند و اولیا دانش آموزان در این شورا نماینده دارند و اظهار نظر می کنند و برحسب ضرورت مدیران می توانند نظر شورای دانش آموزی را هم بخواهند. البته فقط رنگ لباس و مدل در این شورا تصمیم گیری می شود.

در ادامه مهدی محمودی با بیان اینکه بهتر است لباس فرم دانش آموزان به صورت سیستمی تهیه شود، توضیح داد: طیفی از دانش آموزان و نه همه، ملزم هستند که لباس فرم تهیه کنند و این دانش آموزان لباس را از تولید کننده تهیه می کنند ولی موضوع اصلی این است که اگر هر شهری با اتحادیه پوشاک آن شهر، تفاهم نامه ای را امضا کند چندین اتفاق می افتد از جمله اینکه چون حجم سفارش بالا می رود بهای تمام شده خیلی پایین می آید و این به نفع اولیا است.

مشاور اتحادیه پوشاک در بخش تولید و اشتغال افزود: از طرفی کیفیت هم بالا می رود چون اتحادیه بر کار آنها نظارت می کند و برندهای قوی معرفی می شود.

دسترسی سریع
بی قاب بی نقاب