بدون انقضاء پنجشنبه و جمعه از ساعت 13:30 به مدت 50 دقیقه

رادیو گفت و گو

بدون انقضاء

مجری برنامه كودك بیان كرد: در زمینه برنامه های کودک، در صدا و سیما کم کاری شده است

داریوش فرضیایی تأکید کرد: داشته های صدا و سیما باید به حدی قوی باشد که نظر بیننده را جلب کند و متأسفانه احساس می کنم کار خوب در زمینه کودک کمتر ارائه شده است تا بچه ها در منزل باقی بمانند و برنامه های صدا و سیما را دنبال کنند.

1399/01/21
|
14:24
|

برنامه «بدون انقضاء» رادیو گفت و گو با داریوش فرضیایی مجری برنامه کودک گفت و گو کرد.

داریوش فرضیایی در آغاز درباره فعالیت خود در این روزها گفت: بنده هم مانند بیشتر مردم در خانه ماندم و سعی کردن در این ایام قرنطینه به کارهای شخصی و عقب افتاده برسم و همچنین به انحاء مختلف خود را سرگرم کردم.

وی درباره برنامه آینده خود اظهار داشت: در حال تدارک برنامه جدید برای ماه رمضان هستیم و در حال حاضر در حال پیش تولید آن هستیم اما بیشتر زمان ها را به توصیه های وزارت بهداشت عمل کردم و در منزل حضور داشتم.

این مجری برنامه کودک درباره میزان اثرگذاری برنامه های صدا و سیما برای ماندن افراد در منزل اظهار داشت: تلویزیون و رادیو تمام تلاش خود را برای سرگرم کردن مردم به ویژه کودکان و نوجوانان انجام می دهد. البته باید کارها محکم و با قدرت بیشتری انجام شود و نمی توان با صرف ساختن یک برنامه، مخاطب را جلب کرد زیرا در غیر این صورت حوصله بچه ها سر می رود و توجیهی هم برای این موضوع وجود ندارد.

وی تأکید کرد: داشته های صدا و سیما باید به حدی قوی باشد که نظر بیننده را جلب کند و متأسفانه احساس می کنم کار خوب در زمینه کودک کمتر ارائه شده است تا بچه ها در این روزهای کرونایی در منزل باقی بمانند و برنامه های صدا و سیما را دنبال کنند. در خانه های امروز بسیاری از مردم به رسانه های مجازی نیز دسترسی دارند و از این جهت یک رقیب سرسخت برای تلویزیون محسوب می شوند.

دسترسی سریع
بدون انقضاء