شو پنجره بگشا هر روز از ساعت 10:00 به مدت 110 دقیقه

رادیو گفت و گو

شو پنجره بگشا

رئیس بیمارستان چمران: بیمارستان شهید چمران هیچ کمبودی برای مقابله با بیماری کرونا ندارد

سید محمد خراسانی درباره تجهیزات پزشکی در بیمارستان چمران بیان کرد: بیمارستان شهید چمران، بیمارستان وزارت دفاع و نیروهای مسلح است و از گذشته پیش بینی نیازها را داشتیم و در حال حاضر نیز هیچ کمبودی از نظر تجهیزات و مواد ضد عفونی کننده نداریم.

1399/01/17
|
13:40

برنامه «شو پنجره بگشا» رادیو گفت و گو در خصوص مقابله با کرونا با امیر دکتر سید محمد خراسانی رئیس بیمارستان چمران به صورت تلفنی گفتگو کرد.

امیر دکتر سید محمد خراسانی در آغاز با بیان اینکه در یک هفته گذشته مراجعین برای کرونا مقداری کاهش پیدا کرده است، گفت: بیماران بستری و همچنین بیماران بد حال در ICU بیمارستان حضور دارند و همچنان از مردم خواهش می کنیم به توصیه های وزارت بهداشت به صورت جدی عمل کنند.

وی با اشاره به اینکه نماینده بهداشت کشور، وزیر بهداشت و درمان است، عنوان کرد: وزارت بهداشت معیارهایی که باید رعایت شود مکتوب در تمام جلسات ذکر کرده اند و به عنوان سردمدار مبارزه با بیماری کووید 19 به توصیه های این وزارت خانه باید عمل کنیم.

رئیس بیمارستان چمران تاکید کرد: مسئولین باید تمام برنامه ها و توصیه های وزارت بهداشت و درمان را مبنای عمل خود قرار دهند. در حال حاضر در کشورهایی که همراهی خیلی خوبی بین مسئولین و مردم وجود داشته است، توانسته اند خیلی عالی بیماری را کنترل کنند و نتایج خیلی خوبی بگیرند اما در کشورهایی که مردم آزاد بودند و محدودیت برای عبور و مرور وجود نداشت، این بیماری شدت بیشتری پیدا کرد.

وی ضمن تاکید بر ضرورت همدلی بین مردم و مسئولین، عنوان کرد: نباید فقط درباره مردم صحبت کرد، بلکه مسئولین نیز مسئولیت های مهمی دارند و اگر آن ها در این باره درست عمل نکنند، شاهد پیروزی در برابر کرونا نخواهیم بود.

خراسانی در ادامه درباره تجهیزات پزشکی در بیمارستان چمران بیان کرد: بیمارستان شهید چمران، بیمارستان وزارت دفاع و نیروهای مسلح است و از گذشته پیش بینی نیازها را داشتیم و در حال حاضر نیز هیچ کمبودی از نظر تجهیزات و مواد ضد عفونی کننده نداریم.

دسترسی سریع
شو پنجره بگشا