دارونامه پنجشنبه‌ها از ساعت 9:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

دارونامه

در رادیو گفت‌وگو بررسی می‌شود؛ دستاوردها، فرصتها و چالشهای صنعت تولید مواد اولیه دارویی

برنامه دارونامه رادیو گفت‌وگو چهاردهم اسفند ‌ماه با حضور کارشناسان به بررسی" دستاوردها، فرصتها و چالشهای صنعت تولید مواد اولیه دارویی" می‌پردازد.

1399/12/13
|
15:00
|

دارونامه عنوان برنامه جدیدی در رادیو گفت‌وگو است که به مباحث دارو و صنعت داروسازی اختصاص دارد و در چهاردهم اسفند‌ماه با حضور کارشناسان به بررسی دستاوردها، فرصتها و چالشهای صنعت تولید مواد اولیه دارویی می‌پردازد.

تـوجـه بـه تولید داروی بـا کیفیت و اطمینان از استمـرار آن در هر شـرایط، یکی از دغـدغـه‌هـای واقعی دلسوزان هر کشور محسوب می‌گردد چراکه هر کشوری کـه دارای فـرهنگی اصیل و متکی به قـدرت و تــوانـایی ملت خود بـاشد همیشه در معــرض تهدید و یـا تحـریـم است.

در شـرایط وقــوع بحـران نــه تنها امکان حـذف دارو از سبد عرضه بـه مردم مقدور نمـی‌بـاشد، بلکه مصــرف آن به صــورت تصـاعـدی افــزایش مــی‌یـابـد. بـــدیـن لـــحاظ و بــه سبب اهمیت حرکـت در مسیـرخــودکفــایــــی و قطــع وابستگــی در تـامیــــن مـواد مــوثـره دارویــی از اواسط دهه 60 چند شرکت جهت تــولید ایــن مــواد تـاسیس گــردیـدنـد.

پس از یک دوره کـوتاه‌مــدت از اواسط دهــه 70 بــا سیاست‌های حمایتی مناسب دولت شرکت‌هــای خصـــوصــی متعـددی در زمینـه تـــولید مــواد مـوثـره دارویـــی بـــه ایــن جمــع پیوستند. ایـن شرکت‌هـا در حـال حـاضر علاوه بر تــولید بیش از 240 قلـم از مــواد موثـره دارویــی و شیمیایـی و قــریب بـه تمـام ملــزومـات مـورد نیـاز بسته‌بنـدی دارویــی بیش از 50 درصـد از مـــواد مـــوثـره مـــورد نیـاز صنعت داروســازی داخــلـی را تــامیــن مــی کنند.

بـا تـوجه بـه اینـکه مـــواد تـولیــدی ایــن صنعــت بــا نظام سـلامت جــامعـه ســروکــار دارد و بیمــاران در شــــرایط نیــــاز جسمـانـــی از تـــولیــدات آنـها بـهـره مـی‌بــرنـد، متــعهد است مستــمراً در افـــــزایش کیــفیت محصـــول مطــابــق با استــانــــداردهـــای ابـــــلاغـی ملی و بیــن المللـــی تــلاش نمــایند تــــا ضمـن اخـــذ رضـــایت دائـــــم مصـــرف‌کنندگـان، امـــکان ورود مــواد دارویـی بـی‌کیفیت تهیه شــده در شــرایـط غیــر‌استــانــدارد از کشورهای خـارجی مســدود گــردد. ایـن تعهد حـرفـه‌ای ، عـلاوه بــر ایجــاد و تــوسعــه عــلوم و فنــون روز‌آمـــد (High Tech) در داخــــل کشــــور و اشتـــغال فـــرزنـــدان مــــرز و بـــوم ، مـــوجـب صیـانت از سلامت مردم در زمان‌های بحران خواهد گردید.

دکتر بابک مصباحی( از مدیران ارشد صنعت دارو و مدیرعامل شرکت تولید مواد اولیه دارویی)، مهندس صابر نامی (دبیرکل سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته‌بندی) و پوریا طالب زاده (دانشجوی داروسازی) مهمانان برنامه این هفته دارونامه هستند.

برنامه دارونامه که پنج شنبه ساعت 9:00 روی موج اف ام ردیف 103/5 مگاهرتز تقدیم مخاطبان فرهیخته رادیو گفت و گو می شود، تلاش ویژه‌ای در مطرح نمودن موضوعات مختلف علمی و تجزیه و تحلیل مباحث دارویی دارد.

شبکه رادیویی گفت و گو از طریق گیرنده‌های دیجیتالی، رادیو نما، اپلیکیشن‌ ایرانصدا و تارنمای شبکه به آدرس www. radiogoftogoo. ir نیز قابل دریافت است.

همچنین علاقمندان می‌توانند از طریق شماره تماس 27861035 و سامانه پیامکی 300001035 با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیو گفت و گو در ارتباط باشند.

دسترسی سریع
دارونامه