گفت و گوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 14:30 به مدت 70 دقیقه

رادیو گفت و گو

گفت و گوي اقتصادي

گفت وگوی اقتصادی| 4 تیر

گفت وگوی اقتصادی| 4 تیر

1398/04/05
|
13:27

گفت و گوی اقتصادی با موضوع نقش آفرینی اصناف در اقتصاد ایران"اصناف، نظام بازرگانی و توسعه صادرات چالش ها و راهكارها" با حضور پرندآور(تهیه كننده) امامی(كارشناس مجری) مهندس محمدباقر معتمد(رئیس مركز پژوهشهای و شورای راهبردی اتاق اصناف) دكتر بهنام ملكی(اقتصاددان) دكتر خسرو ابراهیمی نیا(نایب رئیس اتاق اصناف ایران)

دسترسی سریع
گفت و گوی اقتصادی