گفت و گوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 14:30 به مدت 70 دقیقه

رادیو گفت و گو

گفت و گوي اقتصادي

گفت و گوی اقتصادی | شنبه 2 بهمن

ضرورت تحول در نظام بانکی کشور

1400/11/03
|
11:44

با حضور حسین سلطانی(تهیه كننده)، امیرحسین راسخ(كارشناس مجری)، خانم فاطمه ربانی(آیتم ساز و گوینده آیتم)، دكتر محمدجعفر ایرانی(كارشناس حوزه پولی و بانكی) و ارتباط تلفنی با دكتر سید علی روحانی(معاون اقتصادی مركز پژوهشهای مجلس)، دكتر محمد خدابخشی(نایب رئیس كمیسیون برنامه و بودجه مجلس)، دكتر سید عباس عباسپور(پژوهشگر اندیشكده اقتصاد مقاومتی) و دكتر عباس معمارنژاد(معاون سابق امور بانكی، بیمه و شركتهای دولتی وزارت امور اقتصاد و دارایی) \r\n

دسترسی سریع
گفت و گوی اقتصادی