گفتگوی علمی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 21:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

گفتگوي علمي

گفتگوی علمی | 2 اسفند

انتظارات فرهنگیان از مجلس آینده چیست

1402/12/08
|
9:43

با حضور علی جهانی(تهیه كننده)، حسین شریفی(كارشناس مجری)، محمد حسین سییتانی زاده(معلم ودانشجوی دكتری حكمرانی)، میررضا شفیع پور(معاون اسبق آموزش متوسطه اداره كل شهرستان تهران ومعاون سابق سواد آموزی آموزش وپرورش)، هادی زمانی نژاد(مدیر آموزش وپرورش منطقه 4 تهران)، مجتبی جعفریان(مشاور مدیر كل تربیتی .مشاوره آسیب اجتماعی)، سیدرضا مختاری(فرهنگی بازنشسته)، علیرضا كمرئی(معاون سابق متوسطه آموزش وپرورش) و عباسعلی مظفری(مشاور رئیس سمپاد)

دسترسی سریع
گفتگوی علمی