گفت‌وگوی فرهنگی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 20:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

گفت و گوي فرهنگي

گفت و گوی فرهنگی | سه شنبه 30 فروردین 1401

فراز و فرودهای تولید بازی های شناختی

1401/01/31
|
13:9

با حضور عذرا جوزدانی(تهیه كننده)، امین خرمی(كارشناس مجری)

دسترسی سریع
گفت و گوی فرهنگی