گفت‌وگوی فرهنگی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 20:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

گفت و گوي فرهنگي

گفت و گوی فرهنگی | سه شنبه 27 اردیبهشت 1401

پژوهشکده میراث فرهنگی، ظرفیت ها و کارکردها

1401/02/28
|
14:8

با حضور خانم عذرا جوزدانی(تهیه كننده)، سید حسین رسولی(كارشناس مجری)، علیرضا قلی نژاد(معاون پژوهشگاه میراث فرهنگی) و مهندس الیا عاصمی زاده(رئیس شورای هماهنگی سازمان های غیر دولتی میراث فرهنگی)

دسترسی سریع
گفت و گوی فرهنگی