گفتگوی فرهنگی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 20:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

گفت و گوي فرهنگي

گفت و گوی فرهنگی | شنبه 2 مهر 1401

گفتمان سازی انقلابی در جامعه ایرانی

1401/07/04
|
14:14

با حضور خانم رقیه پرندآور(تهیه كننده)، شهاب دارابیان(كارشناس مجری)، دكتر سجاد چیت فروش(عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین"ع") و دكتر صادق پناهی نسب(مدرس دانشگاه و فعال فرهنگی)

دسترسی سریع
گفت و گوی فرهنگی