گفتگوی فرهنگی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 20:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

گفتگوي فرهنگي

گفت و گوی فرهنگی | دوشنبه 21 آذر

احیای گزاره ضرورت پیشرفت علمی و نیاز مبرم جامعه كنونی

1401/09/23
|
14:51

با حضور خانم رقیه پرندآور(تهیه كننده)، سید حامد حسینی(كارشناس مجری)، دكتر ابراهیم اصولی(عضو هیئت علمی دانشگاه مالك اشتر و پژوهشگر) و دكتر علی ده چالی(پژوهشگر حوزه سیاسی و دكترای علوم سیاسی)

دسترسی سریع
گفتگوی فرهنگی