گفت‌وگوی سیاسی شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 17:30 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

گفت و گوي سياسي

گفت و گوی سیاسی | 23 دی

گفت و گوی سیاسی | 23 دی

1399/10/24
|
16:30

با موضوع بررسی غایت ابزار و اهرمهای آمریكا در بی ثبات سازی منطقه غرب آسیا با حضور ماهر(تهیه كننده)، حسینی(كارشناس مجری)، طاهری(گوینده آیتم)، دكتر میثم غفارنژاد(پژوهشگر مسائل منطقه) و ارتباط تلفنی با دكتر مهدی شكیبائی(كارشناس مسائل منطقه)، دكتر سید رضا صدرالحسینی(كارشناس مسائل غرب آسیا) و دكتر سید هادی سید افقهی(كارشناس مسائل غرب آسیا)

دسترسی سریع
گفت و گوی سیاسی