گفت‌وگوی سیاسی شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 17:30 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

گفت و گوي سياسي

گفت و گوی سیاسی | 02 اسفند

گفت و گوی سیاسی | 02 اسفند

1399/12/04
|
13:30

با موضوع بررسی یكصد سال پس از كودتای انگلیسی 1299 و به قدرت رساندن رضاخان با حضور ماهر(تهیه كننده)، حسینی(كارشناس مجری)، طاهری(گوینده آیتم)، دكتر یعقوب توكلی(استاد دانشگاه و كارشناس مسائل تاریخی) و دكتر امیرحسین فرشاد(استاد دانشگاه و كارشناس مسائل تاریخی)

دسترسی سریع
گفت و گوی سیاسی