ورزش بدون ویرایش شنبه ها از ساعت 16:00 به مدت 75 دقیقه

رادیو گفت و گو

ورزش بدون ويرايش

ورزش بدون ویرایش| 7تیر

ورزش بدون ویرایش| 7تیر

1399/04/08
|
13:40

بازگشایی امكان ورزشی با حضور جهانی(تهیه كننده)، شریفی(كارشناس مجری)، دكتر حجت نظری(عضو شورای اسلامی شهر تهران، عضو كمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی و رئیس كمیته ورزش شورای اسلامی شهر تهران)، خانم معصومه حیدری پارسا(خبرنگار ورزشی) و ارتباط تلفنی با دكتر رضا شجیع(دبیر كمیسیون سلامت وزارت ورزش و جوانان) و سید صادق طباطبائی نژاد(نماینده منتخب مجلس یازدهم و عضو كمیسیون فرهنگی مجلس دهم و یازدهم)

دسترسی سریع
ورزش بدون ویرایش