ورزش بدون ویرایش شنبه ها از ساعت 16:00 به مدت 75 دقیقه

رادیو گفت و گو

ورزش بدون ويرايش

ورزش بدون ویرایش | شنبه 23 مرداد

بررسی عملکرد کاروان ورزشی ایران درالمپیک 2020 ژاپن

1400/05/24
|
11:24

با حضور نادر بنی صفار(تهیه كننده)، هوتن خداپرست(كارشناس مجری)، دكتر محمد مرادی(دكترای مدیریت ورزشی و رئیس سازمان آمادگی جسمانی و روشهای تمرینی)، دكتر رضا شجیع(دكترای مدیریت ورزشی و پژوهشگر حوزه توسعه ورزش) و ارتباط تلفنی با مهدی منصرف(كارشناس ورزشهای رزمی) و بهمن اسدی(خبرنگار كیهان ورزشی) \r\n

دسترسی سریع
ورزش بدون ویرایش