رواق تماشا یكشنبه ها از ساعت 22:00 به مدت 120 دقیقه

رواق تماشا| 3 آذر

رواق تماشا| 3 آذر

1398/09/04
|
15:31

رواق تماشا با موضوع بومگردی توسعه صنعت گردشگری یا نابودی فرهنگ جوامع مقصد با حضور جوادی نژاد(تهیه كننده) فرهبد(كارشناس مجری) خرمی(گوینده) خانم دكتر فرناز امیرپور(مدرس دانشگاه در حوزه گردشگری) خانم معصومه توحیدلو(مدرس دانشگاه در حوزه گردشگری) خانم زهرا پورسینا(كارشناس بوم گردی و بازاریابی گردشگری) استاد محمدرضا بستانی(مدرس و پژوهشگر حوزه گردشگری)

دسترسی سریع
رواق تماشا