ضرب سکه شنبه ها از ساعت 11:00 به مدت 45 دقیقه

ضرب سکه| 26 مرداد

ضرب سکه| 26 مرداد

1398/05/27
|
9:12

ضرب سكه با موضوع گذر از تحریم با تولید ملی و مصرف كالای ایرانی با حضور خانم بحریه(تهیه كننده) مسعودی(كارشناس مجری) خانم دكتر فاطمه رستم خانی(دستیار معاونت توسعه كارآفرینی وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی) خانم دكتر نسیم توكل(رئیس كمیسیون زنان كارآفرین اتحادیه حفاظت الكترونیك و كارآفرین نمونه)

دسترسی سریع
ضرب سکه