ترنج دوشنبه ها از ساعت 11:00 به مدت 60 دقیقه

ترنج|20 اسفند

ترنج|20 اسفند

1397/12/21
|
15:14

ترنج تجمل، سبك زندگی ایرانی و پیامدهای آن با حضور خانم بحریه(تهیه كننده)، ابراهیمی (كارشناس مجری)، خانم نجفی(گزارشگر)، خانم صدیقی(آیتم ساز و گوینده آیتم)، خانم دكتر مرجان محمدیان(دكترای روانشناسی بالینی) و ارتباط تلفنی با دكتر ابراهیم شكرانی(دبیر كمیسیون سبك زندگی شورای عالی انقلاب فرهنگی)، دكتر علیرضا شریفی یزدی(عضو پژوهشكده خانواده و روانشناس اجتماعی)

دسترسی سریع
ترنج