ترنج دوشنبه ها از ساعت 11:00 به مدت 60 دقیقه

ترنج | 8 دی

ترنج | 8 دی

1399/10/10
|
15:0

با موضوع ارتقاء تاب آوری در روابط خانوادگی و ایام كرونا با حضور خانم بحریه(تهیه كننده)، خانم حسن پور(كارشناس مجری و گوینده بخش پیامكها)، خانم شعار(گوینده آیتم و آیتم ساز)، خانم سمیه بهره دار(كارشناس علوم ارتباطات اجتماعی)، دكتر علیرضا عراقیه(عضو هیئت علمی و دانشیار علوم تربیتی، مدرس آموزش خانواده، تحلیلگر مسائل تربیتی و مدیركل پژوهش معاونت علوم انسانی در دانشگاه آزاد اسلامی) و ارتباط تلفنی با خانم دكتر ژاله كیانی(كارشناس شورای تحول و نوسازی نظام آموزشی كشور و دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی)

دسترسی سریع
ترنج