ترنج دوشنبه ها از ساعت 11:00 به مدت 60 دقیقه

ترنج | 15 دی

ترنج | 15 دی

1399/10/17
|
14:0

با موضوع تاثیر دوركاری زنان شاغل بر روابط و ساختار خانواده با حضور خانم بحریه(تهیه كننده)، خانم حسن پور(كارشناس مجری و گوینده بخش پیامكها)، خانم شعار(گوینده آیتم و آیتم ساز)، خانم دكتر نیره آزادی(كارشناس رسانه، مسئول مجموعه مبلغان شهر تهران و كارشناس مذهبی)، خانم دكتر فاطمه منتظری(دكترای تكنولوژی آموزشی، پژوهشگر حوزه مطالعات زنان، مشاور خانواده و كارشناس علوم اسلامی) و خانم دكتر فرحناز قندفروش(استاد دانشگاه، دكترای مدیریت فرهنگی، پژوهشگر و فعال حوزه توانمندسازی و مطالعات زنان)

دسترسی سریع
ترنج