ترنج دوشنبه ها از ساعت 11:00 به مدت 60 دقیقه

ترنج | 22 دی

ترنج | 22 دی

1399/10/24
|
13:30

با موضوع پسا كرونا و بی شكلی و تنهایی انسان دوران معاصر با حضور خانم بحریه(تهیه كننده)، خانم حسن پور(كارشناس مجری و گوینده بخش پیامكها)، خانم شعار(گوینده آیتم و آیتم ساز)، دكتر بیژن چوبینه(دكترای مدیریت رسانه و پژوهشگر سواد رسانه ای)، خانم دكتر مریم حاجیلو(دكترای روانشناسی سلامت) و خانم دكتر فاطمه منتظری(دكترای تكنولوژی آموزشی، پژوهشگر حوزه مطالعات زنان و مشاور فرهنگی خانواده)

دسترسی سریع
ترنج