سوفیا سه شنبه ها از ساعت 22:00 به مدت 120 دقیقه

سوفیا| 20خرداد

سوفیا| 20خرداد

1399/03/24
|
10:18

فلسفه شادی با حضور خانم شهبندی(تهیه كننده)، دكتر ادبی(كارشناس مجری)، خواجه حسینی(گوینده)، رضازاده(گزارشگر و آیتم ساز)، با حضور خانم شهبندی(تهیه كننده)، دكتر ادبی(كارشناس مجری)، خواجه حسینی(گوینده)، رضازاده(گزارشگر و آیتم ساز)، دكتر حسن محدثی(استاد دانشگاه آزاد واحد تهران مركز در حوزه جامعه شناس دین و خانواده) و دكتر سید جواد میری(استاد در حوزه جامعه شناسی و ادیان، مولف و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی)

دسترسی سریع
سوفیا