روزنه شنبه تا پنجشنبه از ساعت 9:30 به مدت 25 دقیقه

روزنه| 2اردی بهشت

روزنه| 2اردی بهشت

1399/02/07
|
8:20

با حضور محمودزاده(تهیه كننده)، حسینی لواسانی(كارشناس مجری) ارتباط تلفنی با خانم نرجس رئوف(كارشناس بخش علم و زندگی)، خانم نرجس رضازاده(كارشناس بخش تجربه جهانی)، دكتر نادر قلی ابراهیمی(دبیر ستاد توسعه فناوری علمی آب، خشكسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری)، دكتر مسعود تجریشی(معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست ایران) خانم شبنم طوفانی(كارشناس علمی بخش رویداد) زمین پاك، حراست یا بهداشت

دسترسی سریع
روزنه