جمعیت، حال، آینده شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:00 به مدت 50 دقیقه

رادیو گفت و گو

جمعيت، حال، آينده

جمعیت، حال، آینده | 29 اردیبهشت

جمعیت، حال، آینده | 29 اردیبهشت

1399/02/31
|
10:36

با موضوع راهكارهای فرهنگی افزایش فرزندآوری در ایران با حضور بنی صفار(تهیه كننده)، فیروزی(كارشناس مجری)، دكتر محمدرضا رشیدی آل هاشم(عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسینع)، سید اسد رجبی(خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس) و ارتباط تلفنی با دكتر محمدجواد توكلی(عضو هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینیره)، دكتر طاهر بیگدلی(متخصص زنان و زایمان)، دكتر محمد اسلامی(معاون فنی مدیركل سلامت، جمعیت و خانواده وزارت بهداشت) و شهرام رفیعی فر(مدیر كل آموزش سلامت وزارت بهداشت)

دسترسی سریع
جمعیت، حال، آینده