ارغنون پنجشنبه ها از ساعت 21:00 به مدت 60 دقیقه

ارغنون

در این برنامه سعی می شود نگاه دینی و مقولاتی که اسلام در این حوزه مورد توجه قرار داده است به بحث گذاشته شود.

موسیقی هنری است که به نظر می رسد در بین دیگر هنر ها ناب ترین و بی واسطه ترین هنر باشد اما همین هنر بی واسطه وقتی در متنی اجتماعی، سیاسی، و یا فرهنگی قرار می گیرد بیانگر همان حال و هواست و حاوی پیام های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می شود که گاهی به صورت نماد و نشانه گروه یا اندیشه ای خاص در می آید.
«ارغنـون» برنامه ای است که با محوریت موسیقی به مقولاتی مرتبط با این حوزه می پردازد. در این برنامه سعی می شود نگاه دینی و مقولاتی که اسلام در این حوزه مورد توجه قرار داده است به بحث گذاشته شود.
حضور استاتید، فقه، موسیقی و دیگر حوزه های علوم انسانی با دیدگاه ها و نقطه نظرات مختلف با هدف شفاف سازی و ارائه راهکارهای ساماندهی این حوزه از دغدغه های مهم این برنامه است.
«ارغـنـون» روزهای پنج شنبه ساعت 21 از رادیو گفت و گو پخش می شود. علاقه مندان به مباحث موسیقی می توانند با ورود به صفحه اجتماعی برنامه در سایت رادیو گفت و گو و ارائه نقطه نظرات خود به غنای برنامه بیافزایند.

اطلاعات برنامه

روز های پخش: پنجشنبه ها

ساعت پخش برنامه: 21:00

مدت برنامه:60 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
ارغنون