صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

دوشنبه ها از ساعت 11:00 به مدت 60 دقیقه

زمان پخش: دوشنبه ها

ساعت پخش برنامه: 11:00

مدت برنامه: 60 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

با موضوع : ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی و بررسی چالش های دنیای مدرن امروز

همکاران ما