صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

ویژه برنامه مناسبتی از ساعت ---- به مدت 60 دقیقه

زمان پخش: ویژه برنامه مناسبتی

ساعت پخش برنامه: ----

مدت برنامه: 60 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

برنامه ای با محئریت تحلیل و بررسی رویدادهای روز در حوزه های مختلف سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و علم و فناوری

همکاران ما