بهارستان پنجشنبه‌ها از ساعت 17:00 به مدت 60 دقیقه

بهارستان

برنامه ای با محوریت تحلیل و بررسی مهمترین اولویتهای کاری مجلس یازدهم در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: پنجشنبه‌ها

ساعت پخش برنامه: 17:00

مدت برنامه:60 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
بهارستان