صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت 18:45 به مدت 15 دقیقه

زمان پخش: هر روز

ساعت پخش برنامه: 18:45

مدت برنامه: 15 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

گزارش از کاروان راهیان نور

با حضور روزبهانی(تهیه کننده) و ارتباط تلفنی با صدر(گزارشگر) و سردار سلیمانی(فرمانده قرارگاه راهیان نور بسیج و سپاه)

همکاران ما