صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه ها از ساعت 00:30 به مدت 45 دقیقه

زمان پخش: شنبه ها

ساعت پخش برنامه: 00:30

مدت برنامه: 45 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

غنای فرهنگی اسلامی و ایرنی در اعصار گذشته و نقش آن در ماندگاری تمدن اسلامی و بعد ظرفیت سازی آن در ارتباطات بین الملل

همکاران ما