زمین 360 درجه پنجشنبه ها از ساعت 10:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

زمين 360 درجه

زمین 360 درجه

طبیعت و محیط زیست موهبتی خداوندی است كه از مجموعه موجودات، منابع، عوامل و شرایط هماهنگی كه در اطراف هر موجود زنده وجود دارد و ادامه حیات به آن وابسته است به وجود می‌آید.

این سرمایه نعمتی است كه به امانت در اختیار انسان قرار گرفته و آدمیان در برابر چگونگی بهره‌برداری از آن مسئول هستند. با توجه به اهمیت موضوع باید توجه خاصی به آن نمود. از این‌رو، برنامه زمین 360 درجه با مباحث مرتبط با محیط‌زیست، نگرانی‌ها، برنامه‌ها و چالش‌های حوزه‌های مختلف محیط زیست ارائه می‌شود. موضوعاتی كه با ورود به آن حیطه های موضوعی می‌تواند منجر به فرهنگ‌سازی زیست محیطی شود و در حفظ محیطی سالم و پرنشاط موثر باشد. هر یك از مباحث اشاره شده تحت تحلیل‌های كارشناسی قرار گرفته و به شكل مطلوبی تحت فرایند پردازش قرار می گیرد.

اطلاعات برنامه

روز های پخش: پنجشنبه ها

ساعت پخش برنامه: 10:00

مدت برنامه:60 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
زمین 360 درجه