صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

ایام نوروز از ساعت 17:00 به مدت 110 دقیقه

زمان پخش: ایام نوروز

ساعت پخش برنامه: 17:00

مدت برنامه: 110 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

جنگ عصرگاهی نوروزی به صورت طنز معکوس، با محوریت راه های ترک مطالعه در خانواده ها، راهکارهای ترویج و توسعه ترافیک، بهترین راه ها برای تخریب محیط زیست

همکاران ما