صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 18:45 به مدت 5 دقیقه

زمان پخش: شنبه تا چهارشنبه

ساعت پخش برنامه: 18:45

مدت برنامه: 5 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

سخنرانی مقام معظم رهبری

همکاران ما