روزنه شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9:00 به مدت 60 دقیقه

روزنه

روزنه ، دریچه ای است به كاربردی ترین اتفاقات علم و فن آوری در ایران و جهان

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه تا چهارشنبه

ساعت پخش برنامه: 9:00

مدت برنامه:60 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
روزنه