صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

چهارشنبه ها از ساعت 10:00 به مدت 60 دقیقه

زمان پخش: چهارشنبه ها

ساعت پخش برنامه: 10:00

مدت برنامه: 60 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

برنامه ای با محوریت پیگیری مطالبات مقام معظم رهبری در خصوص جمعیت

همکاران ما