صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه ها از ساعت 22:00 به مدت 120 دقیقه

زمان پخش: شنبه ها

ساعت پخش برنامه: 22:00

مدت برنامه: 120 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

برنامه ای با محوریت رشد و ارتقا زبان فارسی و چگونگی تغییرات آن

همکاران ما