صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت 15:30 به مدت 90 دقیقه

زمان پخش: هر روز

ساعت پخش برنامه: 15:30

مدت برنامه: 90 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک: 300001035

ویژه برنامه 32 نمایشگاه بین المللی کتاب

همکاران ما