صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت 18:00 به مدت 60 دقیقه

زمان پخش: هر روز

ساعت پخش برنامه: 18:00

مدت برنامه: 60 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

ویژه برنامه چهل سالگی انقلاب اسلامی با محوریت بررسی بیش از بیست حوزه تهدیدات نرم و سخت علیه جمهوری اسلامی ایران طی چهار دهه گذشته و چگونگی پیروزی نظام بر این تهدیدات در طول چهل سال

برخی از محورهای برنامه عبارت است از: توطئه‎های چهل ساله امنیتی مانند «ترورها و انفجارات تروریستی» و «نفوذ امنیتی، جاسوسی و کودتا»، توطئه‎های چهل ساله امنیتی مانند «ایجاد فتنه و آشوب در کشور» و «کادرسازی (اپوزیسیون سازی) و نفوذ سیاسی علیه نظام»، توطئه‎های چهل ساله بین‎المللی مانند «منزوی ساختن ایران در منطقه و سطح جهانی (ایران‎هراسی و...)» و «ایده سازش و توطئه مذاکره (نفوذ و استحاله نظام از طریق مذاکره)»، توطئه‎های چهل ساله نظامی مانند «حملات نظامی (جنگ تحمیلی هشت ساله و...) و نقش قدرت‎های بزرگ در آن» و «آمریکا و جنگ علیه ایران؛ از درگیری مستقیم تا جنگ‎های نیابتی و هیبریدی»، توطئه‎های چهل ساله فرهنگی مانند «جنگ روانی و عملیات رسانه‎ای دشمن علیه مردم ایران» و «عملیات فرهنگی و هنری چهل ساله استکبار علیه مردم ایران (ترویج سبک زندگی غربی، ابتذال و اباحه‎گری)»، توطئه‎های چهل ساله قومی-مذهبی مانند «اقدامات تجزیه‎طلبانه علیه نظام جمهوری اسلامی» و «اقدامات تفرقه‎افکنانه مذهبی علیه نظام جمهوری اسلامی»، توطئه‎های چهل ساله علمی-تکنولوژیک مانند «تحریم علمی دانشمندان و مراکز علمی کشور» و «نفوذ و ترویج علوم انسانی غربی و الحادی در مجامع علمی کشور» و ...

همکاران ما