صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت 21:00 به مدت 20 دقیقه

زمان پخش: هر روز

ساعت پخش برنامه: 21:00

مدت برنامه: 20 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

ویژه برنامه نوروز با محوریت مروری بر دیپلماسی فرهنگی نوروز میان کشورهای مختلف؛ نوروز، صلح و دوستی

همکاران ما