صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

پنجشنبه ها از ساعت 18:30 به مدت 60 دقیقه

زمان پخش: پنجشنبه ها

ساعت پخش برنامه: 18:30

مدت برنامه: 60 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

برنامه ای با محوریت نگاهی تحلیلی به افول آمریکا در عصر حاضر

همکاران ما