صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت 13:15 به مدت 15 دقیقه

زمان پخش: هر روز

ساعت پخش برنامه: 13:15

مدت برنامه: 15 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

ویژه برنامه شعارسال با محوریت گفت و گو با چهره های سرشناس و صاحب نظر در حوزه های مختلف درخصوص نامگذاری سال 98 و نحوه تحقق آن

همکاران ما