جرعه ای از ماه ماه رمضان از ساعت 19:30 به مدت 75 دقیقه

رادیو گفت و گو

جرعه اي از ماه

جرعه ای از ماه

ویژه برنامه افطار ماه مبارک رمضان

اطلاعات برنامه

روز های پخش: ماه رمضان

ساعت پخش برنامه: 19:30

مدت برنامه:75 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
جرعه ای از ماه