صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

جمعه‌ها از ساعت 15:00 به مدت 60 دقیقه

پرده آخر

Bootstrap Image Preview

این برنامه سعی دارد با رفتن در محیط های تئاتری و ایجاد امکان متوازن برای همه طیف های تئاتری از نزدیک به بررسی مسائل تئار کشور بپردازد.
وضعیت فعلی تئاتر در حوزه های مختلف، نمایشنامه نویسی، سبک های کارگردانی، وضعیت استقبال از تئاتر در کشور، جریان شناسی تئتار، تئتار ترجمه، نمایشنامه اقتباسی و آثار آن، تئاتر در اشاعه ارزش های انقلاب و مقاومت و نیز محدودیت ها و محرومیت های این هنر اصیل ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001035
دیوار مخاطبین

آمار مشارکت مخاطبین

  • تعداد پیامک: 75 / 0
  • تعداد نظرات: 1/ 0
  • پسندیده شده: 3
  • پسندیده نشده : 2