صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16:00 به مدت 75 دقیقه

مناظره

Bootstrap Image Preview

چالشهای اساسی در حوزه سیاست، فرهنگ، اقتصاد و جامعه و طرح آنها از زوایای گوناگون و با حضور کارشناسان و صاحب نظران و مسئولان از طیف های مختلف موافق و مخالف با هدف روشنگری و شفاف سازی از دغدغه های مهم رادیو گفت و گو به عنوان یک رسانه ...
یکی از اصلی ترین ماموریت های شبکه رادیویی گفت و گو تضارب آراء با رویکرد اقناعی است. چالشهای اساسی در حوزه سیاست، فرهنگ، اقتصاد و جامعه و طرح آنها از زوایای گوناگون و با حضور کارشناسان و صاحب نظران و مسئولان از طیف های مختلف موافق و مخالف با هدف ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001035
دیوار مخاطبین

آمار مشارکت مخاطبین

  • تعداد پیامک: 283 / 0
  • تعداد نظرات: 7/ 0
  • پسندیده شده: 11
  • پسندیده نشده : 0