صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

روزهای ماه مبارك رمضان از ساعت 18:45 به مدت 50 دقیقه

رهیافت

Bootstrap Image Preview

ویژه برنامه ماه مبارک رمضان با محوریت : بررسی کارکردهای دین در باب «نسبت علم دین»، «ماهیت نگاه دینی به جهان»، «نگاه دین نسبت به ماهیت انسان»، و ...
... و «پیدایش جهان از نگاه علم و دین»، «بحران معنا در عصر جدید در غرب»، «پیشرفت های علمی و معناداری زندگی»، «معنای زندگی و دینداری فقهی، عرفانی و ظاهرگرایانه»، «مسائل علم و دین و تاثیر آن بر معناداری زندگی»، «مبانی اخلاق و نسبت آن با دین» و ... ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001035
دیوار مخاطبین

آمار مشارکت مخاطبین

  • تعداد پیامک: 0/ 0
  • تعداد نظرات: 0/0
  • پسندیده شده: 0
  • پسندیده نشده : 0